مشخصات استادیوم
نام استادیوم: تارف مور
قاره: اروپا
کشور: انگلستان
شهر: برنلی
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: