مشخصات استادیوم
نام استادیوم: مگ سولار
قاره: اروپا
کشور: آلمان
شهر: فرایبورگ
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: