مشخصات استادیوم
نام استادیوم: کینگ پاور
قاره: اروپا
کشور: انگلستان
شهر: لستر
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: