مشخصات استادیوم
نام استادیوم: آنفیلد
قاره: اروپا
کشور: انگلستان
شهر: لیورپول
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: