مشخصات استادیوم
نام استادیوم: بروسیا پارک
قاره: اروپا
کشور: آلمان
شهر: مونشن گلادباخ
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: