مشخصات استادیوم
نام استادیوم: کارو رود
قاره: اروپا
کشور: انگلستان
شهر: نوریچ
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: