مشخصات استادیوم
نام استادیوم: جوزپه مه آتزا
قاره: اروپا
کشور: ایتالیا
شهر: میلان
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: