مشخصات استادیوم
نام استادیوم: فولادشهر
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: اصفهان
گنجایش: ۲۰۰۰۰ نفر