مشخصات استادیوم
نام استادیوم: ورزشگاه ده لا مینو
قاره: اروپا
کشور: فرانسه
شهر: استراسبورگ
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: