مشخصات استادیوم
نام استادیوم: اوگوست دولون
قاره: اروپا
کشور: فرانسه
شهر: رنس
گنجایش: ۲۱۶۸۴ نفر