مشخصات استادیوم
نام استادیوم: استمفورد بریج
قاره: اروپا
کشور: انگلستان
شهر: لندن
گنجایش: ۴۱۸۳۷ نفر