مشخصات تیم
نام تیم: بلغارستان
نوع تیم: ملی
قاره: اروپا
کشور: بلغارستان
شهر: صوفیه
استادیوم اختصاصی: صوفیه
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۵