مشخصات تیم
نام تیم: لوکزامبورگ
نوع تیم: ملی
قاره: اروپا
کشور: لوکزامبورگ
شهر: لوکزامبورگ
استادیوم اختصاصی: لوکزامبورگ
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۵