مشخصات تیم
نام تیم: فرانسه
نوع تیم: ملی
قاره: اروپا
کشور: فرانسه
شهر: پاریس
استادیوم اختصاصی: پاریس
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷ سال ۱۳۹۵