مشخصات تیم
نام تیم: ولز
نوع تیم: ملی
قاره: اروپا
کشور: ولز
شهر: کاردیف
استادیوم اختصاصی: کاردیف
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۵