مشخصات تیم
نام تیم: صربستان
نوع تیم: ملی
قاره: اروپا
کشور: صربستان
شهر: بلگراد
استادیوم اختصاصی: بلگراد
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷ سال ۱۳۹۵