مشخصات تیم
نام تیم: آلبانی
نوع تیم: ملی
قاره: اروپا
کشور: آلبانی
شهر: تیرانا
استادیوم اختصاصی: تیرانا
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۵