مشخصات تیم
نام تیم: اوکراین
نوع تیم: ملی
قاره: اروپا
کشور: اوکراین
شهر: کی یف
استادیوم اختصاصی: کی یف
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۵