مشخصات تیم
نام تیم: ایسلند
نوع تیم: ملی
قاره: اروپا
کشور: ایسلند
شهر: ریکیاویک
استادیوم اختصاصی: ریکیاویک
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷ سال ۱۳۹۵