مشخصات تیم
نام تیم: کروتونه
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: ایتالیا
شهر: کروتونه
استادیوم اختصاصی: کروتونه
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۶ سال ۱۳۹۵