مشخصات تیم
نام تیم: بنونتو
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: ایتالیا
شهر: بنونتو
استادیوم اختصاصی: بنونتو
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۶