مشخصات تیم
نام تیم: مصر
نوع تیم: ملی
قاره: آفریقا
کشور: مصر
شهر: قاهره
استادیوم اختصاصی: قاهره
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷