مشخصات تیم
نام تیم: اروگوئه
نوع تیم: ملی
قاره: آمریکای جنوبی
کشور: اروگوئه
شهر: فونته ویدئو
استادیوم اختصاصی: فونته ویدئو
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷