مشخصات تیم
نام تیم: بولیوی
نوع تیم: ملی
قاره: آمریکای جنوبی
کشور: بولیوی
شهر: سوکره
استادیوم اختصاصی: سوکره
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷