مشخصات تیم
نام تیم: سیرالئون
نوع تیم: ملی
قاره: آفریقا
کشور: سیرالئون
شهر: فری تاون
استادیوم اختصاصی: فری تاون
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷