مشخصات تیم
نام تیم: نیوکسل
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: انگلستان
شهر: نیوکسل
استادیوم اختصاصی: سنت جیمز پارک
توضیحات: