مشخصات تیم
نام تیم: کاردیف
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: انگلستان
شهر: لندن
استادیوم اختصاصی: کاردیف سیتی
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷