مشخصات تیم
نام تیم: فولام
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: انگلستان
شهر: لندن
استادیوم اختصاصی: کریون کاتج
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷