مشخصات تیم
نام تیم: الاتحاد عربستان
نوع تیم: باشگاهی
قاره: آسیا
کشور: عربستان سعودی
شهر: جده
استادیوم اختصاصی: الجوهر
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷