مشخصات تیم
نام تیم: مقاومت البرز
نوع تیم: باشگاهی
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: کرج
استادیوم اختصاصی: انقلاب کرج
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸