مشخصات تیم
نام تیم: آرسنال
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: انگلستان
شهر: لندن
استادیوم اختصاصی: امارات
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸