مشخصات تیم
نام تیم: واتفورد
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: انگلستان
شهر: واتفورد
استادیوم اختصاصی: ویکاریج رود
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸