مشخصات تیم
نام تیم: پادربورن
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: آلمان
شهر: پادربورن
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸