مشخصات تیم
نام تیم: شالکه 04
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: آلمان
شهر: گلزن کیرشن
استادیوم اختصاصی: فلتینس آرنا
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۷