مشخصات تیم
نام تیم: اینتراخت فرانکفورت
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: آلمان
شهر: فرانکفورت
استادیوم اختصاصی: کومرزبانک آرنا
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸