مشخصات تیم
نام تیم: صنعت نفت
نوع تیم: باشگاهی
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: آبادان
استادیوم اختصاصی: تختی آبادان
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸