مشخصات تیم
نام تیم: برشا
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: ایتالیا
شهر: برشا
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸