مشخصات تیم
نام تیم: کویت
نوع تیم: ملی
قاره: آسیا
کشور: کویت
شهر: کویت
استادیوم اختصاصی: کویت
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸