مشخصات تیم
نام تیم: کامبوج
نوع تیم: ملی
قاره: آسیا
کشور: کامبوج
شهر: پنوم پن
استادیوم اختصاصی: پنوم پن
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۷