مشخصات تیم
نام تیم: سنگاپور
نوع تیم: ملی
قاره: آسیا
کشور: سنگاپور
شهر: سنگاپور
استادیوم اختصاصی: سنگاپور
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸