مشخصات تیم
نام تیم: یمن
نوع تیم: ملی
قاره: آسیا
کشور: یمن
شهر: صنعا
استادیوم اختصاصی: صنعا
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸