مشخصات تیم
نام تیم: میانمار
نوع تیم: ملی
قاره: آسیا
کشور: میانمار
شهر: نایپیداو
استادیوم اختصاصی: نایپیداو
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸