مشخصات تیم
نام تیم: اندونزی
نوع تیم: ملی
قاره: آسیا
کشور: اندونزی
شهر: چاکارتا
استادیوم اختصاصی: چاکارتا
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸