مشخصات تیم
نام تیم: ترکمنستان
نوع تیم: ملی
قاره: آسیا
کشور: ترکمنستان
شهر: عشق آباد
استادیوم اختصاصی: عشق آباد
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸