مسابقات ورزشی امروز
لیگ‌های برتر فوتبال و فوتسال ایران
انتخاب لیگ:
برنامه مسابقات جام خلیج فارس 17
هفته:
پنجشنبه ۰۵ مرداد
۲۱:۰۰ استقلال خوزستان ۱ - ۰ تراکتورسازی تبریز
۱۹:۰۵ سیاه جامگان ابومسلم خراسان ۲ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۲۱:۰۰ نفت تهران ۲ - ۱ سپیدرود رشت
۲۱:۰۰ پرسپولیس تهران ۲ - ۰ فولاد خوزستان
جمعه ۰۶ مرداد
۲۰:۳۰ سپاهان اصفهان ۱ - ۱ سایپا تهران
۲۰:۴۵ پیکان تهران ۱ - ۱ پدیده مشهد
۲۱:۰۰ صنعت نفت ۱ - ۰ استقلال تهران
۲۰:۰۰ گسترش فولاد تبریز ۱ - ۴ پارس جنوبی جم
جدول جام خلیج فارس 17
تیم بازی ها امتیاز
۱ پرسپولیس تهران ۲۹ ۶۱
۲ ذوب آهن اصفهان ۲۹ ۵۲
۳ استقلال تهران ۲۹ ۵۱
۴ سایپا تهران ۲۹ ۵۱
۵ پیکان تهران ۲۹ ۴۵
۶ پارس جنوبی جم ۲۹ ۴۴
۷ فولاد خوزستان ۲۹ ۴۴
۸ صنعت نفت ۲۹ ۳۹
۹ گسترش فولاد تبریز ۲۹ ۳۶
۱۰ پدیده مشهد ۲۹ ۳۲
۱۱ تراکتورسازی تبریز ۲۹ ۳۱
۱۲ سپیدرود رشت ۲۹ ۳۰
۱۳ استقلال خوزستان ۲۹ ۳۰
۱۴ سپاهان اصفهان ۲۹ ۲۹
۱۵ نفت تهران ۲۹ ۲۴
۱۶ سیاه جامگان ابومسلم خراسان ۲۹ ۱۵
جدول کامل جام خلیج فارس 17
لیگ معتبر فوتبال اروپایی
انتخاب لیگ:
برنامه مسابقات سری آ ایتالیا
هفته:
شنبه ۲۸ مرداد
۱۸:۰۰ یوونتوس ۳ - ۰ کالیاری
۱۸:۰۰ هلاس ورونا ۱ - ۳ ناپولی
يکشنبه ۲۹ مرداد
۱۸:۰۰ آتالانتا ۰ - ۱ آ اس رم
۱۸:۰۰ اودینزه ۱ - ۲ کیه وو
۱۸:۰۰ ساسولو ۰ - ۰ جنوا
۱۸:۰۰ سمپدوریا ۲ - ۱ بنونتو
۱۸:۰۰ لاتزیو ۰ - ۰ اسپال
۱۸:۰۰ اینترمیلان ۳ - ۰ فیورنتینا
۱۸:۰۰ بولونیا ۱ - ۱ تورینو
۱۸:۰۰ کروتونه ۰ - ۳ آث میلان
شنبه ۰۴ شهريور
۱۸:۰۰ بنونتو ۰ - ۱ بولونیا
۱۸:۰۰ جنوا ۲ - ۴ یوونتوس
۱۸:۰۰ آ اس رم ۱ - ۳ اینترمیلان
۱۸:۰۰ تورینو ۳ - ۰ ساسولو
۱۸:۰۰ کیه وو ۱ - ۲ لاتزیو
۱۸:۰۰ کروتونه ۰ - ۰ هلاس ورونا
۱۸:۰۰ فیورنتینا ۱ - ۲ سمپدوریا
۱۸:۰۰ آث میلان ۲ - ۱ کالیاری
۱۸:۰۰ ناپولی ۳ - ۱ آتالانتا
۱۸:۰۰ اسپال ۳ - ۲ اودینزه
شنبه ۱۸ شهريور
۲۳:۱۵ سمپدوریا لغو شده آ اس رم
۲۰:۳۰ یوونتوس ۳ - ۰ کیه وو
يکشنبه ۱۹ شهريور
۲۳:۱۵ بولونیا ۰ - ۳ ناپولی
۲۰:۳۰ بنونتو ۰ - ۱ تورینو
۱۷:۳۰ هلاس ورونا ۰ - ۵ فیورنتینا
۱۷:۳۰ کالیاری ۱ - ۰ کروتونه
۱۷:۳۰ آتالانتا ۲ - ۱ ساسولو
۱۷:۳۰ لاتزیو ۴ - ۱ آث میلان
۱۷:۳۰ اودینزه ۱ - ۰ جنوا
۱۵:۰۰ اینترمیلان ۲ - ۰ اسپال
شنبه ۲۵ شهريور
۱۷:۳۰ کروتونه ۰ - ۲ اینترمیلان
۲۰:۳۰ فیورنتینا ۲ - ۱ بولونیا
۲۳:۱۵ آ اس رم ۳ - ۰ هلاس ورونا
يکشنبه ۲۶ شهريور
۲۳:۱۵ جنوا ۳ - ۲ لاتزیو
۲۰:۳۰ کیه وو ۱ - ۱ آتالانتا
۱۷:۳۰ ناپولی ۶ - ۰ بنونتو
۱۷:۳۰ آث میلان ۲ - ۱ اودینزه
۱۷:۳۰ تورینو ۲ - ۲ سمپدوریا
۱۷:۳۰ اسپال ۰ - ۲ کالیاری
۱۵:۰۰ ساسولو ۱ - ۳ یوونتوس
سه‌شنبه ۲۸ شهريور
۲۳:۱۵ بولونیا ۱ - ۱ اینترمیلان
چهارشنبه ۲۹ شهريور
۲۳:۱۵ کالیاری ۰ - ۱ ساسولو
۲۳:۱۵ جنوا ۱ - ۱ کیه وو
۲۳:۱۵ هلاس ورونا ۰ - ۰ سمپدوریا
۲۳:۱۵ یوونتوس ۱ - ۰ فیورنتینا
۲۳:۱۵ لاتزیو ۱ - ۴ ناپولی
۲۳:۱۵ آث میلان ۲ - ۰ اسپال
۲۳:۱۵ اودینزه ۲ - ۳ تورینو
۲۳:۱۵ آتالانتا ۵ - ۱ کروتونه
۲۰:۳۰ بنونتو ۰ - ۴ آ اس رم
شنبه ۰۱ مهر
۲۲:۱۵ یوونتوس ۴ - ۰ تورینو
۱۹:۳۰ اسپال ۲ - ۳ ناپولی
۱۶:۳۰ آ اس رم ۳ - ۱ اودینزه
يکشنبه ۰۲ مهر
۲۲:۱۵ فیورنتینا ۱ - ۱ آتالانتا
۱۹:۳۰ ساسولو ۰ - ۱ بولونیا
۱۶:۳۰ اینترمیلان ۱ - ۰ جنوا
۱۶:۳۰ هلاس ورونا ۰ - ۳ لاتزیو
۱۶:۳۰ کروتونه ۲ - ۰ بنونتو
۱۶:۳۰ کالیاری ۰ - ۲ کیه وو
۱۴:۰۰ سمپدوریا ۲ - ۰ آث میلان
شنبه ۰۸ مهر
۲۲:۱۵ جنوا ۰ - ۱ بولونیا
۱۹:۳۰ اودینزه ۴ - ۰ سمپدوریا
يکشنبه ۰۹ مهر
۲۲:۱۵ آتالانتا ۲ - ۲ یوونتوس
۱۹:۳۰ آث میلان ۰ - ۲ آ اس رم
۱۶:۳۰ کیه وو ۲ - ۱ فیورنتینا
۱۶:۳۰ بنونتو ۱ - ۲ اینترمیلان
۱۶:۳۰ لاتزیو ۶ - ۱ ساسولو
۱۶:۳۰ تورینو ۲ - ۲ هلاس ورونا
۱۹:۳۰ اسپال ۱ - ۱ کروتونه
۱۴:۰۰ ناپولی ۳ - ۰ کالیاری
شنبه ۲۲ مهر
۲۲:۱۵ آ اس رم ۰ - ۱ ناپولی
۱۹:۳۰ یوونتوس ۱ - ۲ لاتزیو
يکشنبه ۲۳ مهر
۲۲:۱۵ اینترمیلان ۳ - ۲ آث میلان
۱۶:۳۰ ساسولو ۰ - ۰ کیه وو
۱۶:۳۰ سمپدوریا ۳ - ۱ آتالانتا
۱۶:۳۰ کروتونه ۲ - ۲ تورینو
۱۶:۳۰ کالیاری ۲ - ۳ جنوا
۱۶:۳۰ بولونیا ۲ - ۱ اسپال
۱۴:۰۰ فیورنتینا ۲ - ۱ اودینزه
دوشنبه ۲۴ مهر
۲۲:۱۵ هلاس ورونا ۱ - ۰ بنونتو
شنبه ۲۹ مهر
۲۲:۱۵ ناپولی ۰ - ۰ اینترمیلان
۱۹:۳۰ سمپدوریا ۵ - ۰ کروتونه
يکشنبه ۳۰ مهر
۲۲:۱۵ لاتزیو ۳ - ۰ کالیاری
۱۹:۳۰ اودینزه ۲ - ۶ یوونتوس
۱۶:۳۰ آث میلان ۰ - ۰ جنوا
۱۶:۳۰ تورینو ۰ - ۱ آ اس رم
۱۶:۳۰ اسپال ۰ - ۱ ساسولو
۱۶:۳۰ بنونتو ۰ - ۳ فیورنتینا
۱۶:۳۰ آتالانتا ۱ - ۰ بولونیا
۱۴:۰۰ کیه وو ۳ - ۲ هلاس ورونا
سه‌شنبه ۰۲ آبان
۲۲:۱۵ اینترمیلان ۳ - ۲ سمپدوریا
چهارشنبه ۰۳ آبان
۲۲:۱۵ ساسولو ۰ - ۱ اودینزه
۲۲:۱۵ آ اس رم ۱ - ۰ کروتونه
۲۲:۱۵ یوونتوس ۴ - ۱ اسپال
۲۲:۱۵ جنوا ۲ - ۳ ناپولی
۲۲:۱۵ فیورنتینا ۳ - ۰ تورینو
۲۲:۱۵ کیه وو ۱ - ۴ آث میلان
۲۲:۱۵ کالیاری ۲ - ۱ بنونتو
۲۲:۱۵ بولونیا ۱ - ۲ لاتزیو
۲۰:۰۰ آتالانتا ۳ - ۰ هلاس ورونا
شنبه ۰۶ آبان
۱۹:۳۰ آث میلان ۰ - ۲ یوونتوس
۲۲:۱۵ آ اس رم ۱ - ۰ بولونیا
يکشنبه ۰۷ آبان
۲۳:۱۵ تورینو ۲ - ۱ کالیاری
۱۷:۳۰ اودینزه ۲ - ۱ آتالانتا
۱۷:۳۰ اسپال ۱ - ۰ جنوا
۱۷:۳۰ سمپدوریا ۴ - ۱ کیه وو
۱۷:۳۰ ناپولی ۳ - ۱ ساسولو
۱۷:۳۰ کروتونه ۲ - ۱ فیورنتینا
۱۵:۰۰ بنونتو ۱ - ۵ لاتزیو
دوشنبه ۰۸ آبان
۲۳:۱۵ هلاس ورونا ۱ - ۲ اینترمیلان
شنبه ۱۳ آبان
۲۳:۱۵ جنوا ۰ - ۲ سمپدوریا
۲۰:۳۰ بولونیا ۲ - ۳ کروتونه
يکشنبه ۱۴ آبان
۲۳:۱۵ ساسولو ۰ - ۲ آث میلان
۲۰:۳۰ آتالانتا ۱ - ۱ اسپال
۱۷:۳۰ فیورنتینا ۲ - ۴ آ اس رم
۱۷:۳۰ کیه وو ۰ - ۰ ناپولی
۱۷:۳۰ کالیاری ۲ - ۱ هلاس ورونا
۱۷:۳۰ لاتزیو لغو شده اودینزه
۱۷:۳۰ یوونتوس ۲ - ۱ بنونتو
۱۵:۰۰ اینترمیلان ۱ - ۱ تورینو
شنبه ۲۷ آبان
۲۰:۳۰ آ اس رم ۲ - ۱ لاتزیو
۲۳:۱۵ ناپولی ۲ - ۱ آث میلان
يکشنبه ۲۸ آبان
۱۵:۰۰ کروتونه ۰ - ۱ جنوا
۱۷:۳۰ بنونتو ۱ - ۲ ساسولو
۱۷:۳۰ سمپدوریا ۳ - ۲ یوونتوس
۱۷:۳۰ اسپال ۱ - ۱ فیورنتینا
۱۷:۳۰ تورینو ۱ - ۱ کیه وو
۱۷:۳۰ اودینزه ۰ - ۱ کالیاری
۲۳:۱۵ اینترمیلان ۲ - ۰ آتالانتا
دوشنبه ۲۹ آبان
۲۳:۱۵ هلاس ورونا ۳ - ۲ بولونیا
شنبه ۰۴ آذر
۲۳:۱۵ کالیاری ۱ - ۳ اینترمیلان
۲۰:۳۰ ساسولو ۰ - ۲ هلاس ورونا
۲۰:۳۰ کیه وو ۲ - ۱ اسپال
۱۷:۳۰ بولونیا ۳ - ۰ سمپدوریا
يکشنبه ۰۵ آذر
۲۳:۱۵ یوونتوس ۳ - ۰ کروتونه
۲۰:۳۰ لاتزیو ۱ - ۱ فیورنتینا
۱۷:۳۰ آث میلان ۰ - ۰ تورینو
۱۷:۳۰ اودینزه ۰ - ۱ ناپولی
۱۷:۳۰ جنوا ۱ - ۱ آ اس رم
دوشنبه ۰۶ آذر
۲۳:۱۵ آتالانتا ۱ - ۰ بنونتو
جمعه ۱۰ آذر
۲۱:۰۰ آ اس رم ۳ - ۱ اسپال
۲۳:۱۵ ناپولی ۰ - ۱ یوونتوس
شنبه ۱۱ آذر
۲۳:۱۵ تورینو ۱ - ۱ آتالانتا
يکشنبه ۱۲ آذر
۲۳:۱۵ سمپدوریا ۱ - ۲ لاتزیو
۱۷:۳۰ اینترمیلان ۵ - ۰ کیه وو
۱۷:۳۰ فیورنتینا ۳ - ۰ ساسولو
۱۷:۳۰ بولونیا ۱ - ۱ کالیاری
۱۵:۰۰ بنونتو ۱ - ۲ آث میلان
دوشنبه ۱۳ آذر
۲۳:۳۰ هلاس ورونا ۰ - ۱ جنوا
۲۱:۳۰ کروتونه ۰ - ۳ اودینزه
شنبه ۱۸ آذر
۲۳:۱۵ یوونتوس ۰ - ۰ اینترمیلان
۲۰:۳۰ کالیاری ۲ - ۲ سمپدوریا
يکشنبه ۱۹ آذر
۲۳:۱۵ آث میلان ۲ - ۱ بولونیا
۲۰:۳۰ ساسولو ۲ - ۱ کروتونه
۱۷:۳۰ اودینزه ۲ - ۰ بنونتو
۱۷:۳۰ اسپال ۲ - ۲ هلاس ورونا
۱۷:۳۰ ناپولی ۰ - ۰ فیورنتینا
۱۵:۰۰ کیه وو ۰ - ۰ آ اس رم
دوشنبه ۲۰ آذر
۲۳:۳۰ لاتزیو ۱ - ۳ تورینو
سه‌شنبه ۲۱ آذر
۲۱:۳۰ جنوا ۱ - ۲ آتالانتا
شنبه ۲۵ آذر
۲۳:۱۵ آ اس رم ۱ - ۰ کالیاری
۲۰:۳۰ تورینو ۱ - ۳ ناپولی
۱۷:۳۰ اینترمیلان ۱ - ۳ اودینزه
يکشنبه ۲۶ آذر
۲۳:۱۵ آتالانتا ۳ - ۳ لاتزیو
۲۰:۳۰ بنونتو ۱ - ۲ اسپال
۱۷:۳۰ فیورنتینا ۰ - ۰ جنوا
۱۷:۳۰ کروتونه ۱ - ۰ کیه وو
۱۷:۳۰ بولونیا ۰ - ۳ یوونتوس
۱۷:۳۰ سمپدوریا ۰ - ۱ ساسولو
۱۵:۰۰ هلاس ورونا ۳ - ۰ آث میلان
جمعه ۰۱ دی
۲۳:۱۵ کالیاری ۰ - ۱ فیورنتینا
۲۰:۳۰ کیه وو ۲ - ۳ بولونیا
شنبه ۰۲ دی
۲۳:۱۵ یوونتوس ۱ - ۰ آ اس رم
۲۰:۳۰ آث میلان ۰ - ۲ آتالانتا
۱۷:۳۰ اودینزه ۴ - ۰ هلاس ورونا
۱۷:۳۰ اسپال ۲ - ۲ تورینو
۱۷:۳۰ ساسولو ۱ - ۰ اینترمیلان
۱۷:۳۰ ناپولی ۳ - ۲ سمپدوریا
۱۷:۳۰ جنوا ۱ - ۰ بنونتو
۱۵:۰۰ لاتزیو ۴ - ۰ کروتونه
جمعه ۰۸ دی
۲۳:۱۵ کروتونه ۰ - ۱ ناپولی
شنبه ۰۹ دی
۲۳:۱۵ هلاس ورونا ۱ - ۳ یوونتوس
۲۰:۳۰ اینترمیلان ۰ - ۰ لاتزیو
۱۷:۳۰ تورینو ۰ - ۰ جنوا
۱۷:۳۰ سمپدوریا ۲ - ۰ اسپال
۱۷:۳۰ آ اس رم ۱ - ۱ ساسولو
۱۷:۳۰ بولونیا ۱ - ۲ اودینزه
۱۷:۳۰ بنونتو ۱ - ۰ کیه وو
۱۷:۳۰ آتالانتا ۱ - ۲ کالیاری
۱۵:۰۰ فیورنتینا ۱ - ۱ آث میلان
جمعه ۱۵ دی
۲۳:۱۵ فیورنتینا ۱ - ۱ اینترمیلان
۲۰:۳۰ کیه وو ۱ - ۱ اودینزه
شنبه ۱۶ دی
۲۳:۱۵ کالیاری ۰ - ۱ یوونتوس
۲۰:۳۰ آ اس رم ۱ - ۲ آتالانتا
۱۷:۳۰ جنوا ۱ - ۰ ساسولو
۱۷:۳۰ بنونتو ۳ - ۲ سمپدوریا
۱۷:۳۰ اسپال ۲ - ۵ لاتزیو
۱۷:۳۰ ناپولی ۲ - ۰ هلاس ورونا
۱۷:۳۰ آث میلان ۱ - ۰ کروتونه
۱۵:۰۰ تورینو ۳ - ۰ بولونیا
يکشنبه ۰۱ بهمن
۲۳:۱۵ اینترمیلان ۱ - ۱ آ اس رم
۲۰:۳۰ کالیاری ۱ - ۲ آث میلان
۱۷:۳۰ سمپدوریا ۳ - ۱ فیورنتینا
۱۷:۳۰ هلاس ورونا ۰ - ۳ کروتونه
۱۷:۳۰ لاتزیو ۵ - ۱ کیه وو
۱۷:۳۰ بولونیا ۳ - ۰ بنونتو
۱۷:۳۰ ساسولو ۱ - ۱ تورینو
۱۷:۳۰ اودینزه ۱ - ۱ اسپال
۱۵:۰۰ آتالانتا ۰ - ۱ ناپولی
دوشنبه ۰۲ بهمن
۲۳:۱۵ یوونتوس ۱ - ۰ جنوا
چهارشنبه ۰۴ بهمن
۲۳:۱۵ سمپدوریا ۱ - ۱ آ اس رم
۲۱:۰۰ لاتزیو ۳ - ۰ اودینزه
شنبه ۰۷ بهمن
۲۳:۱۵ کیه وو ۰ - ۲ یوونتوس
۲۰:۳۰ ساسولو ۰ - ۳ آتالانتا
يکشنبه ۰۸ بهمن
۲۳:۱۵ آ اس رم ۰ - ۱ سمپدوریا
۲۰:۳۰ آث میلان ۲ - ۱ لاتزیو
۱۷:۳۰ فیورنتینا ۱ - ۴ هلاس ورونا
۱۷:۳۰ کروتونه ۱ - ۱ کالیاری
۱۷:۳۰ ناپولی ۳ - ۱ بولونیا
۱۷:۳۰ تورینو ۳ - ۰ بنونتو
۱۷:۳۰ جنوا ۰ - ۱ اودینزه
۱۵:۰۰ اسپال ۱ - ۱ اینترمیلان
شنبه ۱۴ بهمن
۲۳:۱۵ اینترمیلان ۱ - ۱ کروتونه
۲۰:۳۰ سمپدوریا ۱ - ۱ تورینو
يکشنبه ۱۵ بهمن
۲۳:۱۵ بنونتو ۰ - ۲ ناپولی
۱۷:۳۰ اودینزه ۱ - ۱ آث میلان
۱۷:۳۰ بولونیا ۱ - ۲ فیورنتینا
۱۷:۳۰ آتالانتا ۱ - ۰ کیه وو
۱۷:۳۰ کالیاری ۲ - ۰ اسپال
۱۷:۳۰ یوونتوس ۷ - ۰ ساسولو
۱۵:۰۰ هلاس ورونا ۰ - ۱ آ اس رم
دوشنبه ۱۶ بهمن
۲۳:۱۵ لاتزیو ۱ - ۲ جنوا
جمعه ۲۰ بهمن
۲۳:۱۵ فیورنتینا ۰ - ۲ یوونتوس
شنبه ۲۱ بهمن
۲۳:۱۵ ناپولی ۴ - ۱ لاتزیو
۲۰:۳۰ کروتونه ۱ - ۱ آتالانتا
۱۷:۳۰ اسپال ۰ - ۴ آث میلان
يکشنبه ۲۲ بهمن
۲۳:۱۵ آ اس رم ۵ - ۲ بنونتو
۱۷:۳۰ اینترمیلان ۲ - ۱ بولونیا
۱۷:۳۰ تورینو ۲ - ۰ اودینزه
۱۷:۳۰ سمپدوریا ۲ - ۰ هلاس ورونا
۱۷:۳۰ کیه وو ۰ - ۱ جنوا
۱۵:۰۰ ساسولو ۰ - ۰ کالیاری
شنبه ۲۸ بهمن
۲۳:۱۵ جنوا ۲ - ۰ اینترمیلان
۲۰:۳۰ کیه وو ۲ - ۱ کالیاری
۱۷:۳۰ اودینزه ۰ - ۲ آ اس رم
يکشنبه ۲۹ بهمن
۲۳:۱۵ آث میلان ۱ - ۰ سمپدوریا
۲۰:۳۰ آتالانتا ۱ - ۱ فیورنتینا
۱۷:۳۰ ناپولی ۱ - ۰ اسپال
۱۷:۳۰ بولونیا ۲ - ۱ ساسولو
۱۷:۳۰ بنونتو ۳ - ۲ کروتونه
۱۵:۰۰ تورینو ۰ - ۱ یوونتوس
دوشنبه ۳۰ بهمن
۲۳:۱۵ لاتزیو ۲ - ۰ هلاس ورونا
شنبه ۰۵ اسفند
۲۳:۱۵ اینترمیلان ۲ - ۰ بنونتو
۲۰:۳۰ بولونیا ۲ - ۰ جنوا
يکشنبه ۰۶ اسفند
۲۳:۱۵ آ اس رم ۰ - ۲ آث میلان
۲۰:۳۰ یوونتوس لغو شده آتالانتا
۱۷:۳۰ ساسولو ۰ - ۳ لاتزیو
۱۷:۳۰ فیورنتینا ۱ - ۰ کیه وو
۱۷:۳۰ سمپدوریا ۲ - ۱ اودینزه
۱۷:۳۰ هلاس ورونا ۲ - ۱ تورینو
۱۵:۰۰ کروتونه ۲ - ۳ اسپال
دوشنبه ۰۷ اسفند
۲۳:۱۵ کالیاری ۰ - ۵ ناپولی
شنبه ۱۲ اسفند
۲۳:۱۵ ناپولی ۲ - ۴ آ اس رم
۲۰:۳۰ لاتزیو ۰ - ۱ یوونتوس
۱۷:۳۰ اسپال ۱ - ۰ بولونیا
يکشنبه ۱۳ اسفند
۲۳:۱۵ آث میلان لغو شده اینترمیلان
۱۷:۳۰ کیه وو لغو شده ساسولو
۱۷:۳۰ آتالانتا لغو شده سمپدوریا
۱۷:۳۰ بنونتو لغو شده هلاس ورونا
۱۷:۳۰ اودینزه لغو شده فیورنتینا
۱۷:۳۰ تورینو لغو شده کروتونه
۱۵:۰۰ جنوا لغو شده کالیاری
جمعه ۱۸ اسفند
۲۳:۱۵ آ اس رم ۳ - ۰ تورینو
شنبه ۱۹ اسفند
۲۳:۱۵ هلاس ورونا ۲ - ۰ کیه وو
يکشنبه ۲۰ اسفند
۲۳:۱۵ اینترمیلان ۰ - ۰ ناپولی
۱۷:۳۰ یوونتوس ۲ - ۰ اودینزه
۲۰:۳۰ جنوا ۰ - ۱ آث میلان
۱۷:۳۰ کالیاری ۲ - ۲ لاتزیو
۱۷:۳۰ ساسولو ۱ - ۱ اسپال
۱۷:۳۰ کروتونه ۴ - ۱ سمپدوریا
۱۷:۳۰ بولونیا ۰ - ۱ آتالانتا
۱۵:۰۰ فیورنتینا ۱ - ۰ بنونتو
چهارشنبه ۲۳ اسفند
۲۰:۳۰ یوونتوس ۲ - ۰ آتالانتا
شنبه ۲۶ اسفند
۲۳:۱۵ اسپال ۰ - ۰ یوونتوس
۲۰:۳۰ اودینزه ۱ - ۲ ساسولو
يکشنبه ۲۷ اسفند
۲۳:۱۵ ناپولی ۱ - ۰ جنوا
۱۷:۳۰ تورینو ۱ - ۲ فیورنتینا
۱۷:۳۰ آث میلان ۳ - ۲ کیه وو
۱۷:۳۰ هلاس ورونا ۰ - ۵ آتالانتا
۱۷:۳۰ کروتونه ۰ - ۲ آ اس رم
۱۵:۰۰ سمپدوریا ۰ - ۵ اینترمیلان
۲۳:۱۵ لاتزیو ۱ - ۱ بولونیا
۱۷:۳۰ بنونتو ۱ - ۲ کالیاری
شنبه ۱۱ فروردين
۲۳:۱۵ یوونتوس ۳ - ۱ آث میلان
۲۰:۳۰ ساسولو ۱ - ۱ ناپولی
۲۰:۳۰ کیه وو ۲ - ۱ سمپدوریا
۱۷:۳۰ اینترمیلان ۳ - ۰ هلاس ورونا
۱۷:۳۰ فیورنتینا ۲ - ۰ کروتونه
۱۷:۳۰ لاتزیو ۶ - ۲ بنونتو
۱۷:۳۰ آتالانتا ۲ - ۰ اودینزه
۱۷:۳۰ کالیاری ۰ - ۴ تورینو
۱۷:۳۰ جنوا ۱ - ۱ اسپال
۱۵:۰۰ بولونیا ۱ - ۱ آ اس رم
سه‌شنبه ۱۴ فروردين
۲۱:۰۰ آتالانتا ۱ - ۲ سمپدوریا
۲۱:۰۰ جنوا ۲ - ۱ کالیاری
۲۱:۰۰ اودینزه ۰ - ۲ فیورنتینا
چهارشنبه ۱۵ فروردين
۱۹:۳۰ بنونتو ۳ - ۰ هلاس ورونا
۲۱:۰۰ آث میلان ۰ - ۰ اینترمیلان
۲۱:۰۰ تورینو ۴ - ۱ کروتونه
۲۱:۰۰ کیه وو ۱ - ۱ ساسولو
شنبه ۱۸ فروردين
۲۳:۱۵ سمپدوریا ۰ - ۰ جنوا
۲۰:۳۰ اسپال ۱ - ۱ آتالانتا
۲۰:۳۰ آ اس رم ۰ - ۲ فیورنتینا
۱۷:۳۰ بنونتو ۲ - ۴ یوونتوس
يکشنبه ۱۹ فروردين
۲۳:۱۵ آث میلان ۱ - ۱ ساسولو
۲۰:۳۰ اودینزه ۱ - ۲ لاتزیو
۱۷:۳۰ ناپولی ۲ - ۱ کیه وو
۱۷:۳۰ هلاس ورونا ۱ - ۰ کالیاری
۱۷:۳۰ کروتونه ۱ - ۰ بولونیا
۱۵:۰۰ تورینو ۱ - ۰ اینترمیلان
شنبه ۲۵ فروردين
۲۳:۱۵ آتالانتا ۰ - ۰ اینترمیلان
۲۰:۳۰ کیه وو ۰ - ۰ تورینو
۲۰:۳۰ جنوا ۱ - ۰ کروتونه
۱۷:۳۰ کالیاری ۲ - ۱ اودینزه
يکشنبه ۲۶ فروردين
۲۳:۱۵ لاتزیو ۰ - ۰ آ اس رم
۲۰:۳۰ یوونتوس ۳ - ۰ سمپدوریا
۱۷:۳۰ بولونیا ۲ - ۰ هلاس ورونا
۱۷:۳۰ آث میلان ۰ - ۰ ناپولی
۱۷:۳۰ ساسولو ۲ - ۲ بنونتو
۱۵:۰۰ فیورنتینا ۰ - ۰ اسپال
سه‌شنبه ۲۸ فروردين
۲۳:۱۵ اینترمیلان ۴ - ۰ کالیاری
چهارشنبه ۲۹ فروردين
۲۰:۳۰ بنونتو ۰ - ۳ آتالانتا
۲۳:۱۵ سمپدوریا ۱ - ۰ بولونیا
۲۳:۱۵ اسپال ۰ - ۰ کیه وو
۲۳:۱۵ آ اس رم ۲ - ۱ جنوا
۲۳:۱۵ کروتونه ۱ - ۱ یوونتوس
۲۳:۱۵ فیورنتینا ۳ - ۴ لاتزیو
۲۳:۱۵ تورینو ۱ - ۱ آث میلان
۲۳:۱۵ هلاس ورونا ۰ - ۱ ساسولو
۲۳:۱۵ ناپولی ۴ - ۲ اودینزه
شنبه ۰۱ ارديبهشت
۲۳:۱۵ آث میلان ۰ - ۱ بنونتو
۲۰:۳۰ ساسولو ۱ - ۰ فیورنتینا
۱۷:۳۰ اسپال ۰ - ۳ آ اس رم
يکشنبه ۰۲ ارديبهشت
۲۳:۱۵ یوونتوس ۰ - ۱ ناپولی
۱۷:۳۰ کیه وو ۱ - ۲ اینترمیلان
۱۷:۳۰ آتالانتا ۲ - ۱ تورینو
۱۷:۳۰ لاتزیو ۴ - ۰ سمپدوریا
۱۷:۳۰ اودینزه ۱ - ۲ کروتونه
۱۵:۰۰ کالیاری ۰ - ۰ بولونیا
دوشنبه ۰۳ ارديبهشت
۲۳:۱۵ جنوا ۳ - ۱ هلاس ورونا
جدول سری آ ایتالیا
تیم بازی ها امتیاز
۱ یوونتوس ۳۴ ۸۵
۲ ناپولی ۳۴ ۸۴
۳ آ اس رم ۳۴ ۶۷
۴ اینترمیلان ۳۴ ۶۶
۵ لاتزیو ۳۴ ۶۴
۶ آث میلان ۳۴ ۵۶
۷ آتالانتا ۳۴ ۵۵
۸ فیورنتینا ۳۴ ۵۱
۹ سمپدوریا ۳۴ ۵۱
۱۰ تورینو ۳۴ ۴۷
۱۱ جنوا ۳۴ ۴۴
۱۲ ساسولو ۳۴ ۳۷
۱۳ بولونیا ۳۴ ۳۶
۱۴ اودینزه ۳۴ ۳۳
۱۵ کالیاری ۳۴ ۳۳
۱۶ کیه وو ۳۴ ۳۱
۱۷ کروتونه ۳۴ ۳۱
۱۸ اسپال ۳۴ ۲۹
۱۹ هلاس ورونا ۳۴ ۲۸
۲۰ بنونتو ۳۴ ۱۶
جدول کامل سری آ ایتالیا
لیگ قهرمانان آسیا
مرحله گروهی
جدول لیگ قهرمانان آسیا
تیم بازی ها امتیاز
۱ الاهلی عربستان ۶ ۱۴
۲ الغرافه ۶ ۸
۳ الجزیره امارات ۶ ۸
۴ تراکتورسازی تبریز ۶ ۲
جدول کامل لیگ قهرمانان آسیا
مرحله حذفی
برنامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا
مرحله:
در این گروه مسابقه ای ثبت نشده است.
رقابت های بین المللی و دوستانه
انتخاب لیگ:
مرحله گروهی
برنامه مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
گروه:
در این گروه مسابقه ای ثبت نشده است.
مرحله حذفی
برنامه مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
مرحله:
در این گروه مسابقه ای ثبت نشده است.
لیگ قهرمانان اروپا
مرحله گروهی
برنامه مسابقات لیگ قهرمانان اروپا
گروه:
در این گروه مسابقه ای ثبت نشده است.
مرحله حذفی
برنامه مسابقات لیگ قهرمانان اروپا
مرحله:
در این گروه مسابقه ای ثبت نشده است.
مسابقات دوستانه
برنامه مسابقات مسابقات دوستانه
شنبه ۲۶ اسفند
۱۵:۳۰ ایران ۴ - ۰ سیرالئون
جمعه ۰۳ فروردين
۲۲:۳۰ تونس ۱ - ۰ ایران
سه‌شنبه ۰۷ فروردين
۲۰:۳۰ ایران ۲ - ۱ الجزایر
والیبال
انتخاب لیگ :
انتخاب مرحله :
انتخاب گروه : انتخاب هفته :
فیلم