کارفرما ملزم است حداقل‌های قانونی که توسط شورای عالی کار مصوب می‌شود را به کارگران پرداخت کند و تفاوتی بین نیرو‌های متخصص و ساده پیش بینی نشده است.
کد خبر: ۷۵۸۰۳۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲


درباره ذخیره مرخصی استحقاقی کارگران و روش های استفاده از آن بیشتر بدانید.
کد خبر: ۷۵۷۹۳۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱