خوب است هرکسی یک دفترچه محرمانه داشته باشد تا گناه‌های خود ازجمله قسم‌های دروغ به قرآن را در آن بنویسد تا تلاش کند که این گناه‌ها را ترک کند.
کد خبر: ۷۵۷۹۸۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲