هواشناسی قم اعلام کرد؛
هواشناسی قم، آسمانی صاف برای امروز دوشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۸ در استان پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۱۱۱۶۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹


کارشناس هواشناسی قم عنوان کرد؛
ترابیان گفت:هوای قم امروز و دوشنبه قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با افزایش ابر و در پاره‌ای نقاط همراه با رگبار و رعد و برق است.
کد خبر: ۷۱۱۱۲۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


هواشناسی قم اعلام کرد؛
هواشناسی قم، آسمانی ابری برای امروز یکشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸ در استان پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۱۱۰۳۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


هواشناسی قم اعلام کرد؛
هواشناسی قم، آسمانی صاف برای امروز شنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۸ در استان پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۱۰۹۶۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۷


هواشناسی قم اعلام کرد؛
هواشناسی قم، آسمانی نیمه ابری برای امروز دوشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸ در استان پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۱۰۳۹۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


هواشناسی قم اعلام کرد؛
هواشناسی قم، آسمانی صاف برای امروز یکشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸ در استان پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۱۰۲۵۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


هواشناسی قم اعلام کرد؛
هواشناسی قم، آسمانی صاف برای امروز شنبه ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۸ در استان پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۱۰۱۲۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


هواشناسی قم اعلام کرد؛
هواشناسی قم، آسمانی صاف برای امروز دوشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۸ در استان پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۰۹۵۷۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵


هواشناسی قم اعلام کرد؛
هواشناسی قم، آسمانی صاف برای امروز یکشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸ در استان پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۰۹۴۵۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴


هواشناسی قم اعلام کرد؛
هواشناسی قم، آسمانی صاف برای امروز شنبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸ در استان پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۰۹۳۱۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳


هواشناسی قم اعلام کرد؛
هواشناسی قم، آسمانی ابری برای امروز دوشنبه هشتم مهر ماه ۱۳۹۸ در استان پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۰۸۷۶۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸


هواشناسی قم اعلام کرد؛
هواشناسی قم، آسمانی صاف برای امروز یکشنبه هفتم مهر ماه ۱۳۹۸ در استان پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۰۸۶۳۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷


هواشناسی قم اعلام کرد؛
هواشناسی قم، آسمانی صاف برای امروز شنبه ششم مهر ماه ۱۳۹۸ در استان پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۰۸۵۰۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶


هواشناسی قم اعلام کرد؛
هواشناسی قم، آسمانی صاف برای امروز دوشنبه ۱ مهر ماه ۱۳۹۸ در استان پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۰۷۹۳۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱


هواشناسی قم اعلام کرد؛
هواشناسی قم، آسمانی صاف برای امروز یکشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ در استان پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۰۷۸۱۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱


هواشناسی قم اعلام کرد؛
هواشناسی قم، آسمانی صاف برای امروز دوشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۸ در استان پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۰۷۱۴۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵


هواشناسی قم اعلام کرد؛
هواشناسی قم، آسمانی صاف برای امروز دوشنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۸ در استان پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۰۴۸۹۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۴


هواشناسی قم اعلام کرد؛
هواشناسی قم، آسمانی صاف برای امروز یکشنبه ۳ شهریور ماه ۱۳۹۸ در استان پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۰۴۷۵۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳


هواشناسی قم اعلام کرد؛
هواشناسی قم، آسمانی صاف برای امروز شنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۸ در استان پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۰۴۶۲۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲


هواشناسی قم اعلام کرد؛
هواشناسی قم، آسمانی صاف برای امروز دوشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۸ در استان پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۷۰۴۱۴۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸