وزارت عدلیه طالبان
تلویزیون تمدن از احتمال توقف نشرات خود خبر داده است.
کد خبر: ۸۷۵۰۵۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۷

رئیس طالبان قانون گردآوری گداها و جلوگیری از گدایی را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۸۷۳۷۸۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

طالبان:
وزیر عدلیه طالبان هشدار داد که این وزارت سراغ همه غاصبان زمین را خواهد گرفت.
کد خبر: ۸۷۰۹۶۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۴

وزارت عدلیه‌‌ طالبان دفترهای دو حزب سیاسی و ۷۵ انجمن را مسدود کرده است.
کد خبر: ۸۷۰۶۸۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

وزارت علیه طالبان گفت هرگونه فعالیت زیر نام حزب در افغانستان غیرقانونی است.
کد خبر: ۸۷۰۴۶۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۶

وزارت عدلیه طالبان از ابلاغ قانون جلوگیری از غصب و استرداد زمین‌های حکومتی خبر داد.
کد خبر: ۸۵۹۵۵۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۲

سرپرست وزارت عدلیه:
سرپرست وزارت عدلیه طالبان به تحریم‌شدن سه مقام دولتی از جمله خودش از سوی اتحادیه اروپا واکنش نشان داد.
کد خبر: ۸۵۰۱۴۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

طالبان از مردم افغانستان خواسته است که در شبکه‌های اجتماعی از حکومت این گروه شکایت نکنند.
کد خبر: ۸۰۱۱۱۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۵