کمیسیون تماس با شخصیت‌ها
رئیس منابع بشری وزارت مالیه در حکومت پیشین و چندین مقام دیگر به افغانستان بازگشتند.
کد خبر: ۸۶۷۵۶۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۴

سخنگوی کمیسیون تماس طالبان با شخصیت‌ها از اتمام کار شیوه نامه کمیسیون تماس با شخصیت‌ها و برگشت آنان به کشور خبر داد.
کد خبر: ۸۴۵۴۳۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

مشاور اشرف غنی در امور قومی و اجتماعی به افغانستان برگشت.
کد خبر: ۸۳۳۳۲۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۲

طالبان:
طالبان اعلام کردند اکنون جزایر قدرت از میان برداشته شده‌اند و مسئولان حکومت این گروه با چهره‌های سیاسی گفت‌وگو می‌کنند.
کد خبر: ۸۲۸۸۵۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

وثیق:
سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌ها در حکومت موقت طالبان گفته است که اگر شهروندان علیه مقامات یا چهره‌های سیاسی شکایتی داشته باشند، بررسی و رسیدگی می شود.
کد خبر: ۸۲۶۶۹۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۳

کمیسیون تماس با شخصیت‌ها ی افغانستان می‌گوید که توریالی ویسا، والی قندهار در حکومت پیشین دوباره به افغانستان برگشته است.
کد خبر: ۸۲۵۶۴۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸

طالبان اعلام کرد که با تلاش کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغان، معاون مجلس سنا دولت گذشته افغانستان به این کشور بازگشته است.
کد خبر: ۸۱۷۳۴۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

قیصاری، یکی از فرماندهان خیزش مردمی در حکومت پیشین به کشور برگشت.
کد خبر: ۸۱۷۰۷۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

اعضای کمیسیون تماس با شخصیت‌ها از سیاست‌مداران و مقام‌های حکومت پیشین خواسته اند که به کشور بازگردند.
کد خبر: ۸۱۵۳۶۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۵